SỐ PHẬN CỦA THUỐC KHI VÀO CƠ THỂ

Dược động học (Pharmacokinetics) nghiên cứu về số phận của một thuốc từ lúc được hấp thu vào cơ thể cho đến khi bị thải trừ hoàn toàn. Bao gồm các quá trình hấp thu, phân bố, chuyển hóa và thải trừ theo thời gian. Ngoài ra, dược động học còn nghiên cứu về theo dõi thuốc điều trị – TDM khi sử dụng các thuốc có chỉ số trị liệu thấp, hoặc thuốc có độc tính cao. 

Xem thêm: Màu sắc nước tiểu phản ánh sức khỏe như thế nào?