[INFOGRAPHIC] CÀ PHÊ GIÚP BẠN TỈNH TÁO NHƯ THẾ NÀO?

Cà phê được xem là một trong các thức uống phổ biến nhất thế giới. Hầu như tất cả mọi người đều tìm đến cà phê hoặc thực phẩm chứa caffeine để tăng cường sự tỉnh táo. Vậy chúng giúp cơ thể chống lại cơn buồn ngủ bằng cách nào? Vì sao một số người uống cà phê vẫn có thể ngủ dễ dàng? Cà phê có tốt không hay chỉ có hại cho sức khỏe như nhiều bạn vẫn nghĩ? Những điều này sẽ được bàn luận dưới đây.

Tài liệu tham khảo:

  1. Cappelletti, S., Piacentino, D., Sani, G., & Aromatario, M. (2015). Caffeine: . Cognitive and physical performance enhancer or psychoactive drug?. Current neuropharmacology, 13(1), 71–88.
  2. Healthline. What Is Caffeine, and Is It Good or Bad for Health?. https://www.healthline.com/nutrition/what-is-caffeine [Truy cập: 2021, August 19]
  3. Ling-Wei Chen. (2014) Maternal caffeine intake during pregnancy is associated with risk of low birth weight: a systematic review and dose-response meta-analysis. https://bmcmedicine.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12916-014-0174-6. [Truy cập: 2021, August 19]
  4. Marshall Brain, Charles W. Bryant & Matt Cunningham. How Caffeine Works. https://science.howstuffworks.com/caffeine.htm. [Truy cập: 2021, August 19]
  5. MedlinePlus: National Library of Medicine (US). Caffeine. https://medlineplus.gov/caffeine.html. [Truy cập: 2021, August 19]
  6. MedlinePlus: National Library of Medicine (US). Steps To Take Before You Get Pregnant. https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000513.htm. [Truy cập: 2021, August 19]
  7. O’Callaghan, F., Muurlink, O., & Reid, N. (2018). Effects of caffeine on sleep quality and daytime functioning. Risk management and healthcare policy, 11, 263–271. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6292246/. [Truy cập: 2021, August 19]
  8. Roehrs, T., & Roth, T. (2008). Caffeine: Sleep and daytime sleepiness. Sleep medicine reviews, 12(2), 153–162.
  9. Scharf, M. T., Naidoo, N., Zimmerman, J. E., & Pack, A. I. (2008). The energy hypothesis of sleep revisited. Progress in neurobiology, 86(3), 264–280. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2948963/ . [Truy cập: 2021, August 19]
  10. U.S. Food and Drug Administration. (2018). Spilling the Beans: How Much Caffeine is Too Much? https://www.fda.gov/consumers/consumer-updates/spilling-beans-how-much-caffeine-too-much. [Truy cập: 2021, August 19]

Xem thêm: NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ TẨY GIUN

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *